Felhasználás

A szerzői jog által védett művek felhasználását – a törvény által nevesített kivételeken túl – minden esetben a mű szerzőjének, vagy a közös jogkezelőnek kell engedélyeznie.

A szerzői jogi védelem azt jelenti, hogy amennyiben egy bizonyos irodalmi, művészeti vagy tudományos mű egyéni eredeti jellegű és megalkotója halálától 70 év még nem telt el, akkor felhasználásához engedélyt szükséges kérni alkotójától, kivéve, ha ezt a kötelezettséget a törvény úgynevezett szabad felhasználási esetként kizárta.

A szerző műve felhasználásának más részére történő engedélyezése alapvetően két módon valósulhat meg. 

Az egyik az egyéni engedélyezés útja, mely során a jogosult felhasználási szerződés keretében ad engedélyt műve felhasználására. E szerződésben a feleknek rögzíteniük kell a mű pontos megjelölését, a felhasználás módjának (papír alapú vagy digitális többszörözés, terjesztés, internetes hozzáférhetővé tétel), idejének (egy év vagy adott példányszám), területi hatályának (pl. kizárólag Magyarország vagy Európa) pontos meghatározását, a felhasználás ellenértékét, a jogdíj mértékét. A felhasználási szerződésre vonatkozó részletes szabályokat a szerzői jogi törvény V. fejezete tartalmazza. 

Vannak olyan esetek, amikor a felhasználásra nem a szerző ad közvetlenül engedélyt, hanem az engedélyezési jogot a szerző helyett az ún. közös jogkezelő szervezet gyakorolja. Erre általában akkor kerül sor, ha az egyedi engedélyezésre a gyakorlatban nincs mód, például a felhasználások (pl. rádiók általi napi több száz zenei szám lejátszása), vagy a felhasználók nagy száma miatt (pl. vendéglátó-ipari egységek zenelejátszása) és ezért a törvény a szerzők jogainak közös jogkezelés keretében történő gyakorlását előírja vagy erre lehetőséget ad. 

Jelenleg kilenc közös jogkezelő működik hazánkban, a közös jogkezelő szervezetekről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vezet nyilvántartást, mely ezen az oldalon érhető el. A közös jogkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat a szerzői jogi törvény XII. fejezete szabályozza.

A szerzői jogról szóló törvényt itt található meg. 

Utoljára szerkesztve: 2023. október 21.

Kapcsolódó témák

Utoljára megtekintett fogalmak

Kapcsolódó dokumentum letöltése

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex.

Oldalunk célja a tájékoztatás. Minden tartalmat a legnagyobb gondossággal állítottunk össze és rendszeresen ellenőrzünk, az itt szereplő információk azonban nem tekintendők konkrét helyzetekre vonatkozó üzleti, jogi tanácsadásnak, az információk alkalmazásából fakadó bármilyen jogi következményért a kiadó felelősséget nem vállal.
Hivatalos állásfoglalásért mindig forduljon az illetékes hivatalhoz, ha tanácsadásra van szüksége a megfelelő szakértőhöz! Ha az oldalunk aktualitását vesztett hibás információval találkozna, kérjük jelezze nekünk: hibabejelentes@startupguide.hu!